Vilka kolumner ska finnas med i Excel-filen som jag ska importera?

Man behöver endast ha med en kolumn med emailadresser

Kolumner i Excel-fil

Den enda kolumnen som måste finnas med är en med mailadresser. Om du vill så kan du även inkludera ytterligare två kolumner innehållandes för- och efternamn.

Tänk på att kolumnen med förnamn måste ligga innan den med efternamn.